BENDRUOMENĖ ŠIANDIEN

Viešpats Jėzus Kristus tebus garbinamas per amžius!

Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų
PRANEŠIMAS
Apie Generalinės kapitulos nutarimus

2022 m. vasario 15-27 d. Šv. Jono kontempliatyviosios seserys susirinko į nepaprastąją kapitulą, kuri vyko Monmartro Švč. Širdies Benediktinių vienuolyne, šalia Blaru miestelio (apie 100 km į pietvakarius nuo Paryžiaus), į kurią buvo pakviestos visos amžinųjų įžadų seserys. Iš viso joje dalyvavo vienuolikos tautybių 37 – ios seserys.
Dvi dienos prieš kapitulą buvo skirtos rekolekcijoms, kurioms vadovavo tėvas jėzuitas Leputras. Po jų kapitula prasidėjo ypatingai svarbiu ir jautriu klausimu: kokia turėtų būti mūsų, kontempliatyviųjų seserų, laikysena mūsų istorinio įkūrėjo, tėvo Marie-Dominique Philippe, atžvilgiu?
Beveik visą kapitulą moderavo buvęs Bovė (Beauvais) diecezijos generalinis vikaras, kanauninkas Bernardas Grenjė. Kanonų teisės klausimais seseris konsultavo kanonistas benediktinas Dom Hugonas Lerua. Pora dienų kapituloje lankėsi ir psichoterapeutas Mišelis Benji, turintis patirties padėti vienuolijoms. Ilgą popietę vaizdo konferencijos būdu su kapitulos seserimis bendravo ir į klausimus atsakinėjo vyskupas Chosė Rodrigesas Karbalo. Po šio pokalbio su vyskupo buvo nuspręsta pateikti tokio turinio bendrą pareiškimą:

Bažnyčios vadovybei, atstovaujamai vyskupo Karbalo, prašant, mes, Šv. Jono kontempliatyviosios seserys, apsisprendžiame atsiriboti nuo istorinio mūsų kongregacijos įkūrėjo, tėvo Marie-Dominique Philippe (tokiu būdu): tam tikram laikui susilaikyti viešai ir bendruomenėje naudotis jo raštais, skleisti jo mokymą, skaityti jo parašytą Gyvenimo regulą, melstis jo sukurtomis maldomis ir kabinti jo nuotraukas. Šiuo klausimu mes atsiskaitysime mūsų bažnytinimas vadovams. Be to, mes taipogi apsisprendžiame nebelaikyti Alix Parmentjė mūsų kontempliatyvaus gyvenimo pavyzdžiu.

Kita kapitulos dalis, kuri buvo skirta naujosios Generalinės vyresniosios ir jos patarėjų rinkimams, vyko dalyvaujant mūsų ordinarui, vyskupui Benediktui Rivjerui.

Kapitula naująja Generaline vyresniąja išrinko seserį Marie François

Jos patarėjomis buvo išrinktos seserys iš trijų žemynų:

sesuo Annick (Afrika, Kamerūnas),
sesuo Ieva Marija (Lietuva, Vilnius),
sesuo Marjolaine Thérèse (Prancūzija, Terbasas)
ir sesuo Thérèse Marie (Kinija).

Per visą kapitulą seserys gyvai ir iš esmės diskutavo apie dabartinę Kongregacijos padėtį. Jos dėkoja Dievui už tai, kad kapitula praėjo sėkmingai ir lieka dėkingos tiems, kurie lydėjo jas savo malda, ypač jas priėmusioms seserims benediktinėms, kuris labai svetingai ir seseriškai priėmė jas savo vienuolyne.