Šv. Jono šeimoje

Šv. Jono kontempliatyviosios seserys – tai antroji po Šv. Jono brolių įsteigta kongregacija. Seserys iš esmės dalijasi tuo pačiu šv. Jono Evangelisto ir Apaštalo dvasingumu bei charizma, kaip ir broliai bei vėliau įsteigta Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacija, bet joms būdinga šiuo dvasingumu gyventi labiau vidiniu būdu. Visai Šv. Jono šeimai jos turi liudyti ir nuolat priminti pirmąją ir pagrindinę kryptį – dieviškosios meilės pirmumą, kad visa kyla iš Tėvo meilės ir visa į ją sugrįžta (plg. Jn 13, 1; Jn 16, 28; Jn 17, 11, taip pat plg. Regulą, III, 20) ir kad šis grįžimas iki galo įvyksta gyvenant kontempliatyvų gyvenimą. Šv. Jono broliai ir seserys šia kontempliacija stengiasi gyventi „pasiimdami Mariją pas save“ (Jn 19, 27), tapdami vaikais tos, kuri pirmoji atsakė į Tėvo meilę, ir atsiduodami jos motiniškai globai.

Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų kongregacija savo valdymo struktūra yra savarankiška, turinti savivaldą ir renkanti Generalinę Vyresniąją bei jos patarėjų tarybą. Kongregacija reguliariai renkasi į generalines kapitulas, jų metu priima svarbius visai bendruomenei sprendimus ir nagrinėja visai bendruomenei bei atskiriems namams aktualius klausimus, numato ateities perspektyvas ir konkrečius uždavinius.

Nors visos trys Šv. Jono šeimai priklausančios kongregacijos ‒ brolių, kontempliatyviųjų seserų ir apaštalinių seserų ‒ yra savarankiškos, tik papildydamos viena kitą bei siekdamos tos pačios charizmos bendrystės, galės liudyti šv. Jono dvasią Bažnyčioje ir įvykdyti Viešpaties pažadą: „Noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu“ (plg. Jn 21, 22–23).