ISTORIJA

Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų bendruomenė buvo įkurta Prancūzijoje, Liono vyskupijoje. Jos pirmieji namai ir noviciatas buvo įsteigti šalia Šv. Jono brolių noviciato mažame Luaros departamento miestelyje Sen Žodare, Centrinio Masyvo plynaukštėje, beveik ant Luaros upės krantų.

Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų kongregaciją, kaip ir Šv. Jono brolių bei apaštalinių seserų kongregacijas, įsteigė tėvas dominikonas Marie-Dominique Philippe (1912‒2006).

Liono arkivyskupas, kardinolas Albert Decoutray 1994 m. pripažino bendruomenę pašvęstojo gyvenimo institutu ir patvirtino pirmuosius jos įstatus. Vėliau kitas kardinolas, Philippe Barbarin, 2004 m. patvirtino šių įstatų pataisas.

Šv. Jono kontempliatyviosios seserys, kaip nemaža jaunų bendruomenių, neišvengė brendimo krizės, prasidėjusios 2009 m. Nuo 2013 m. kongregacija pradėjo naują etapą, įvairių vienuoliškojo gyvenimo sričių pertvarkos darbą, savo charizmos bei įstatų peržiūrą. Šis darbas, lydimas Bažnyčios, tebetęsiamas iki šiol.

Šiuo metu Šv. Jono kongregacijos seserys gyvena šešiuose namuose. Treji yra Prancūzijoje: Trusiūre (Bovė vyskupijoje), Terbase (Gapo vyskupijoje), Pelevuazene (Buržo vyskupijoje); Jungtinėse Amerikos Valstijose, Prinsvilyje (Ilinojaus valstijoje, Peorijos vyskupijoje); Afrikos žemyne Kamerūne, Simboke (Jaundės vyskupijoje) ir Lietuvoje, Vilniuje.

Šiuo metu pagrindiniai Šv. Jono seserų kongregacijos namai yra Trusiūre, Bovė vyskupijoje.