KAS NAUJO?

Šv. Mišios mūsų vienuolyne

Informacija apie su Šv. Mišių laiku susijusius pasikeitimus skelbiama šiame įraše ir lentoje prie seserų koplyčios durų.
Skaityti →

Nuoširdžiai dėkojame už jūsų paramą!

1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį Šv. Jono seserų vienuolynui galite skirti elektroniniu būdu.
Skaityti →

Svečiuose – seminarijos bendruomenė

Mūsų vienuolyne, lydimi rektoriaus ir dvasios tėvo, lankėsi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai.
Skaityti →

Kviečiame į vidinės maldos mokyklą!

Susitikimai vyks kas antrą mėnesį, nuo 17.45 iki 19.45 val., Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų vienuolyne.
Skaityti →

Evangelija pagal Joną – tikėjimo Evangelija

Tikėjimas, kuris remiasi autentišku Dievo Žodžio priėmimu, perkeičia tikinčiojo gyvenimą, padeda įveikti kliūtis tikėjimo kelyje.
Skaityti →

Kaip skaityti šv. Jono Evangeliją ir jo laiškus?

Vienas iš būdų – skaityti, pasirinkus tam tikrą temą. Pavyzdžiui, ko šv. Jono Evangelija ir laiškai moko apie Dievo meilę?
Skaityti →

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų!

Viešpaties Užgimimo džiaugsmas ir ramybė tepripildo jūsų širdis ir tenušviečia jūsų kelią Naujaisiais metais!
Skaityti →

Susikaupimo diena ir kalėdojimas

Bendruomenės susikaupimo dieną vedė Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas.
Skaityti →

Išleidome atvirukų rinkinį!

Šį rinkinį sudaro 10 atvirukų su Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų vienuolyno ir jo sodo vaizdais.
Skaityti →

Kuo gyvena mūsų bendruomenė?

S. Daiva Marija ir s. Ieva Marija dalyvavo Marijos radijo laidoje „Aktualijos“, pasakojo apie vienuolijos charizmą ir kasdienį gyvenimą.
Skaityti →