Mūsų vienuolynas

Nors seserys neužsiima nei evangelizacine, nei karitatyvine veikla už vienuolyno sienų, jų Regula, išreiškianti pirmąjį jų charizmos įkvėpimą, sako, kad seserys dalyvaus evangelizacijoje ir papildys brolių bei seserų apaštalių darbą savitai: padėdamos tapti „gerąja žeme“ (plg. Mt 13, 23) ir patraukdamos į vidinės maldos tylą (plg. Regulą I, 8). Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų namai labai dažnai steigiami ne nuošaliose vietovėse, bet veikiau „už miesto“ (žr. Jn 19, 20; Žyd 13, 20; Apr 14, 20), arti centrų, ‒ jie lyg Marija ir Jonas abipus Kryžiaus ant Golgotos kalno; tarp jų ir pasaulio nėra griežtos pertvaros, jų koplyčių erdvė nepadalinta, kad vienydamosi su Marija prie Kryžiaus jos liktų atidžios ir jautrios žemiškiems ir dvasiniams šiandienos pasaulio žmonių vargams (plg. Regulą I, 8).