Nuoširdžiai dėkojame už jūsų paramą!

Lietuvos įstatymų numatyta tvarka, kiekvienas dirbantysis nuo savo uždirbtų pajamų moka gyventojų pajamų mokestį (GPM). Iš jų 1,2 proc. kiekvienas dirbantysis gali skirti pasirinktam paramos gavėjui. Nuoširdžiai dėkojame skiriantiems paramą mūsų vienuolynui – jis didele dalimi gyvuoja globėjų ir pagalbininkų dėka.

Gyventojų pajamų mokesčio dalį Šv. Jono seserų vienuolynui galite skirti elektroniniu būdu prisijungę prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS). Prašymus skirti paramą Valstybinė mokesčių inspekcija priims iki š. m. gegužės 2 d.

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 292081390
Paramos gavėjo pavadinimas: Šv. Jono seserų vienuolynas

Vienuolyną taip pat galite paremti asmenine pinigine auka, pagalba vienuolyno ūkyje ar daiktine dovana, atsižvelgus į konkrečius vienuolyno poreikius.

Labai jums ačiū!

Kitos naujienos

Šv. Mišios mūsų vienuolyne
Informacija apie su Šv. Mišių laiku susijusius pasikeitimus skelbiama šiame įraše ir lentoje prie seserų koplyčios durų.
Skaityti →
Svečiuose – seminarijos bendruomenė
Mūsų vienuolyne, lydimi rektoriaus ir dvasios tėvo, lankėsi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai.
Skaityti →
Kviečiame į vidinės maldos mokyklą!
Susitikimai vyks kas antrą mėnesį, nuo 17.45 iki 19.45 val., Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų vienuolyne.
Skaityti →