Nuoširdžiai dėkojame už jūsų paramą!

Lietuvos įstatymų numatyta tvarka, kiekvienas dirbantysis nuo savo uždirbtų pajamų moka gyventojų pajamų mokestį (GPM). Iš jų 1,2 proc. kiekvienas dirbantysis gali skirti pasirinktam paramos gavėjui. Nuoširdžiai dėkojame skiriantiems paramą mūsų vienuolynui – jis didele dalimi gyvuoja globėjų ir pagalbininkų dėka.

Gyventojų pajamų mokesčio dalį Šv. Jono seserų vienuolynui galite skirti elektroniniu būdu prisijungę prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS). Prašymus skirti paramą Valstybinė mokesčių inspekcija priims iki š. m. gegužės 2 d.

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 292081390
Paramos gavėjo pavadinimas: Šv. Jono seserų vienuolynas

Vienuolyną taip pat galite paremti asmenine pinigine auka, pagalba vienuolyno ūkyje ar daiktine dovana, atsižvelgus į konkrečius vienuolyno poreikius.

Labai jums ačiū!

Kitos naujienos

Šv. Mišios mūsų vienuolyne
Informacija apie su Šv. Mišių laiku susijusius pasikeitimus skelbiama šiame įraše ir lentoje prie seserų koplyčios durų.
Skaityti →
Tikėjimas – Dievo darbas
Šv. Jonas kalba apie tikėjimą-Dievo dovaną ne tik kaip apie gimimą iš aukštybės, bet ir kaip apie Dievo darbą.
Skaityti →
Tikėjimas – gimimas iš aukštybės
Krikščionybė atskleidžia ypatingą Dievo ir žmogaus bendrystės kelią: pats Dievas imasi iniciatyvos apreikšti, kas Jis yra.
Skaityti →