Svečiuose – seminarijos bendruomenė

Vasario 26 d. mūsų vienuolyne apsilankė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė: klierikai, rektorius kun. Andžej Šuškevič ir dvasios tėvas kun. Gintaras Blužas OFS.

Svečius kvietėme apžiūrėti mūsų namus, studenčių bendruomenės gyvenamas patalpas, aplankyti svečių namus bei mūsų odos dirbtuves. Apsilankymo metu kun. Andžej pasidalino savo prisiminimais – prieš įsikuriant mūsų vienuolynui, šiame pastate veikė 1993 m. atkurta kunigų seminarija – anuomet būsimasis kunigas čia praleido keturis metus.

Aprodę mūsų namus, vienuolyno koplyčioje kartu šventėme šv. Mišias, adoravome Švč. Sakramentą. Po to susibūrėme agapei. Jos metu dalinomės pašaukimo džiaugsmu, papasakojome apie savo bendruomenės charizmą bei atsakėme į klierikų klausimus apie seserų gyvenimą. Susitikimą baigėme darnaus seminaristų choro vedama giesme „Pone Karaliau, Dieve Abraomo“.

Dėkojame Dievui už šį gražų susitikimą ir meldžiamės už visą Vilniaus šv. Juozapo seminarijos bendruomenę. 

Šv. Juozapo kunigų seminarijos klieriko Igno Šopagos nuotraukos

Kitos naujienos

Šv. Mišios mūsų vienuolyne
Informacija apie su Šv. Mišių laiku susijusius pasikeitimus skelbiama šiame įraše ir lentoje prie seserų koplyčios durų.
Skaityti →
Tikėjimas – Dievo darbas
Šv. Jonas kalba apie tikėjimą-Dievo dovaną ne tik kaip apie gimimą iš aukštybės, bet ir kaip apie Dievo darbą.
Skaityti →
Tikėjimas – gimimas iš aukštybės
Krikščionybė atskleidžia ypatingą Dievo ir žmogaus bendrystės kelią: pats Dievas imasi iniciatyvos apreikšti, kas Jis yra.
Skaityti →