Kuo gyvena mūsų bendruomenė?

Marijos radijo laidoje „Aktualijos“ (ved. Liutauras Serapinas) ses. Daiva Marija ir ses. Ieva Marija papasakojo apie Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų bendruomenę, vienuolijos charizmą ir kasdienį gyvenimą.

Vienuolyno vyresnioji ses. Daiva Marija sakė, kad šiais metais minimas Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų įsikūrimo Vilniuje jubiliejus leido naujai pažvelgti į prabėgusius metus: „Mūsų istorija yra kaip jūra – yra pakilimų, nusileidimų, yra audrų, bet žinome iš Evangelijos, kad Jėzus visada yra su mumis. Nors kartais atrodo, kad Jis miega, bet Jis visada – su mumis“.

Sesuo išskyrė dvi seserų bendruomenės Lietuvoje charizmos šakas. Pirmoji – tai yra bandymas gyventi Marijos atjautos slėpiniu per žmones, kurie pasibeldžia į vienuolyno duris, nori pasikalbėti, pasitarti ar patikėti sunkumus. Antroji charizmos šaka – per Mylimąjį ir jauniausią Jėzaus mokinį dalintis namų aplinka su Vilniuje studijuojančiomis katalikėmis merginomis. Jos, 1–2 metams apsistodamos studenčių namuose „Gyvybės medis“, gali intensyviau išgyventi bažnytinį ir liturginį metų ciklą, įgyti bendruomeninio gyvenimo patirties.

Jai antrino ir ses. Ieva Marija, sakydama, kad ypatingą svarbą Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų kasdienybėje turi adoracija – budėjimas prie Jėzaus širdies: „Karmelio dvasioje mes meldžiamės ryte ir popietės pabaigoje – po valandą adoracijos. Stengiamės, kad vidinės maldos dvasia lydėtų per visą dieną – ir darbuose, ir susitinkant žmones“. Ji priminė Viešpaties šv. Gertrūdai ištartus žodžius, kad Jo širdis plaka visiems – ir teisiesiems, ir nusidėjėliams: „Jis palaiko tuos, kurie stengiasi eiti su juo, jis šaukia, kviečia, ieško tų, kurie tolsta. Tas budėjimas ir atnešimas visų žmonių prie Jėzaus širdies mums yra labai brangus. Tai – kaip mūsų kasdienė duona“.

Kaip susitelkti vidinei maldai?

Pasak ses. Daivos Marijos, vidinę, tyliąją maldą apibūdinti sunku – ją reikia patirti: „Tylioji malda yra sunki malda. Tai yra pastanga, tai yra kova. Tu ateini į koplyčią – ir ateini toks, koks esi – bet stengiesi atsiverti Dievui, kad išgirstum tai, ką Jis sako. Tam, kad išgirstum Jį, reikia nutildyti savo rūpesčius, savo mintis“.

Vienas iš būdų nuraminti vidinį šurmulį – visa atiduoti Jėzui, paversti tai malda. Ses. Ievos Marijos teigimu, paprastai tai padeda nutilti, nurimti, taip pat ir sudabartinti suvokimą, kad Jėzus Eucharistijoje yra gyvas: „Toje mažytėje ostijoje yra gyva Jo širdis. Širdis, kuri už mus atidavė save, už kiekvieną iš mūsų. […] Viešpats duoda paragauti draugystės džiaugsmo, kuris žodžiais yra nenusakomas ir metai iš metų meldžiantis tokią maldą, ta bendrystė su Jėzumi tikrai užsimezga labai giliai“.

Padėti susitelkti maldai gali ir Mylimojo Jėzaus mokinio šv. Jono pavyzdys. „Per Paskutinę vakarienę jis tiesiog gulėjo ant Jėzaus krūtinės, ant Jo širdies padėjęs galvą ir klausėsi. Ateidama į maldą galiu įsivaizduoti, kad priglundu prie Jėzaus tokia, kokia esu ir tikiu, kad Jis mane myli, – pažymėjo ses. Daiva Marija ir pridūrė, kad pagalbos galima kreiptis į Mergelę Mariją, kad ji padėtų pažvelgti į Jėzų ir išgirsti, ką Jis sako.

„Būtinai reikia atnaujinti maldos įkarštį – visiems reikia rekolekcijų. Visiems reikia atsitraukti į kažkokį tylų kampą, kur galėtumei vėl iš naujo susitikti su Jėzaus širdimi. Lietuvoje yra labai daug bendruomenių, vienuolynų, kur galima nuvažiuoti, pabūti, kur esate laukiami. Mes taip pat priimame moteris, merginas – turime nedidelius svečių namus, kur galima apsistoti, prisijungti prie seserų maldos, turėti laiko asmeninei maldai, susitikti su seserimi, pasikalbėti, išsakyti savo klausimus, abejones. Visi esate laukiami mūsų namuose“, – sakė ji.

Ką seserys mėgsta, kokias knygas skaito? Ko palinkėtų kunigams ir vyskupams? Ką patartų merginoms, ieškančioms artimesnio ryšio su Katalikų Bažnyčia? Viso radijo laidos „Aktualijos“ įrašo klausykitės spustelėję ant audio takelio teksto viršuje arba Marijos radijo puslapyje.

Kitos naujienos

Šv. Mišios mūsų vienuolyne
Informacija apie su Šv. Mišių laiku susijusius pasikeitimus skelbiama šiame įraše ir lentoje prie seserų koplyčios durų.
Skaityti →
Nuoširdžiai dėkojame už jūsų paramą!
1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį Šv. Jono seserų vienuolynui galite skirti elektroniniu būdu.
Skaityti →
Svečiuose – seminarijos bendruomenė
Mūsų vienuolyne, lydimi rektoriaus ir dvasios tėvo, lankėsi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai.
Skaityti →