Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų!

„Pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms“ (Tit 3, 4)

Viešpaties Užgimimo džiaugsmas ir ramybė tepripildo jūsų  širdis ir tenušviečia jūsų kelią Naujaisiais 2024 metais.

Meldžiame Kūdikėlį Jėzų jus laiminti, stiprinti ir atverti širdis Dievo dovanai:
Štai jums šiandien duotas didis džiaugsmas – šiandien, Dovydo mieste, jums gimė IŠGANYTOJAS!

Šv. Jono seserys

Atviruko dailininkė – Ramunė Gutauskaitė-Žutautienė, atvirukui naudotos nuotraukos autorė – Enrika Samulionytė

Kitos naujienos

Šv. Mišios mūsų vienuolyne
Informacija apie su Šv. Mišių laiku susijusius pasikeitimus skelbiama šiame įraše ir lentoje prie seserų koplyčios durų.
Skaityti →
Nuoširdžiai dėkojame už jūsų paramą!
1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį Šv. Jono seserų vienuolynui galite skirti elektroniniu būdu.
Skaityti →
Svečiuose – seminarijos bendruomenė
Mūsų vienuolyne, lydimi rektoriaus ir dvasios tėvo, lankėsi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai.
Skaityti →